16 มีนาคม 2562 รองผู้ว่าฯ ตรัง นำคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ประทานบัตรระเบิดหิน "เขาควนเหมียง" เทือกเขาถ้ำแรดปากแจ่ม

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/69807

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ตนและคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการคัดค้านคำขอประทานบัตรที่ 1/2561 ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงพื้นที่บริเวณเขาควนเหมียง เทือกเขาถ้ำแรด บ้านในเขา หมู่ 1 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด เนื้อที่ประมาณ 96 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทเอกชนรายหนึ่งได้ยื่นเรื่องคำขอประทานบัตรระเบิดหิน เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวประกาศเป็นพื้นที่เขตประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) และคณะรัฐมนตรี แต่ถูกชาวบ้านคัดค้านโดยเชื่อว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม จึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงบริเวณเขาเทือกเขาดังกล่าว เพื่อจะรวบรวมข้อมูลประกอบการคัดค้านของประชาชนเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต่อไป สภาพพื้นที่ป่าเขาควนเหมียงมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรือนของประชาชนและชุมชน เป็นแหล่งต้นน้ำ และแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด และเป็นศึกษาเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีของชุมชน พื้นที่สภาพภูเขาและถ้ำของภูเขาบางลูก ที่ชาวบ้านยืนยันว่านอกจากยังมีสภาพสมบูรณ์แล้วยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า เช่น ค้างคาวจำนวนมาก นกหายาก ลิงแสม รวมทั้งผึ้ง และมีความสวยงามเป็นแหล่งทำกิจกรรมออกค่ายศึกษาธรรมชาติของเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ พบสภาพภายในถ้ำมีความสวยงาม และเย็นฉ่ำ เป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวจำนวนมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด กล่าวว่า นอกจากความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของเทือกเขาถ้ำแรดที่ชาวบ้านรักและหวงแหนแล้ว ยังพบสัตว์ป่าหลายชนิดที่กำลังจะสูญพันธุ์ หรือบางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว แต่กลับมาพบอีกครั้งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เช่น ล่าสุดที่ตนเองเข้าไปสำรวจศึกษาเส้นทาง เพื่อจะจัดค่ายเยาวชนรักน้ำรักป่า ในช่วงวันที่ 19 21 เมษายนนี้ ซึ่งจะมีเด็กๆเข้ามาอยู่ในด้วยประมาณ 100 คน และค่ายนี้จะมีการจัดกิจกรรมพาเด็กๆไปทัศนศึกษาพื้นที่ด้วย ซึ่งจะเป็นการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆมาให้ทางตนได้จัดกิจกรรมทุกปี ๆละ 15,000 บาท จากการไปศึกษาเส้นทางไปพบลิงแสมฝูงใหญ่ประมาณ 30 50 ตัว กระรอกดง หรือพญากระรอก ซึ่งเคยสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่นานหลายปีแล้ว แต่กลับมาพบอีกครั้ง แต่ไม่สามารถจะถ่ายภาพเป็นหลักฐานได้ทัน เพราะว่าพอเห็นคนมันก็หนีไป ต้นตะเคียนหินขนาดคนโอบหรือหลายคนโอบเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีค้างคาว นกเอี้ยงถ้ำ และอื่นๆอีกจำนวนมาก บนภูเขาลูกหนึ่งด้านบนสุดจะเป็นพื้นที่ราบหนาแน่นไปด้วยป่าเบ็ญจพรรณ ซึ่งสามารถขึ้นไปพิสูจน์ได้ ทำให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพมีมาก และยังเป็นฐานเรียนรู้การเกษตรผสมผสานของโครงการชุมชนท่องเที่ยว ชาวบ้านที่ทราบเรื่อง จึงออกมาให้ข้อมูลพาตรวจสอบพื้นที่จริง และยืนยันคัดค้านไม่ให้มีการขอสัมปทานระเบิดหินอย่างเด็ดขาด จึงต้องออกมาคัดค้าน

รายงานข่าวแจ้งว่า หลังจากคณะทำงานฯได้ทำการสำรวจพื้นที่ มีการประชุมหาข้อสรุปร่วมกันของคณะทำงานฯ กับตัวแทนชาวบ้านที่คัดค้าน และตัวแทนชาวบ้านที่เห็นด้วย กระบวนการขอสัมปทาน เพิ่งจะเริ่มต้นแค่บริษัทเอกชนยื่นหนังสือคำขอประทานบัตรต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังเท่านั้น แต่กระบวนการขั้นตอนทำงานจริงยังมีอีกมากรวม 8 ขั้นตอน โดยจะเริ่มต้นที่การเข้ามารังวัดพื้นที่ประกอบกับคำขอประทานบัตรก่อน แต่ชาวบ้านคัดค้านและยืนยันไม่ยินยอมให้เริ่มต้นตามคำขออย่างเด็ดขาด และให้ทางจังหวัดรวบรวมข้อมูลเสนอไปยังรัฐบาล หรือครม.ให้ยกเลิกคำประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมออกไปจากพื้นที่เทือกเขาควนเหมียงให้ได้  อย่างไรก็ตาม ทางคณะทำงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อประกอบการพิจารณาหาข้อสรุปเสนอต่อครม.ต่อไป เชื่อว่าท้ายที่สุดทางจังหวัดจะต้องยื่นเรื่องไปยัง ครม.เพื่อให้พิจารณายกเลิกประกาศแหล่งหินดังกล่าวต่อไป เนื่องจากสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่คัดค้าน กับฝ่ายที่เห็นด้วย”